Aktualności

PROGRAM STAŁY KLIENT PARKu PONIWIEC

Zapraszamy do wzięcia udziału w przygotowanym przez nas programieSTAŁY KLIENT PARKu PONIWIEC. Wracającym do nas Klientom gwarantujemy atrakcyjne rabaty oraz bieżące informacje o tym co nowego i ciekawego dzieje sie w PARKU PONIWIEC.

Serdecznie zapraszamy.

 

Regulamin Programu  STAŁY KLIENT PARKu PONIWIEC

1.Wystawca i właściciel Karty Lojalnościowej.

 Organizatorem Programu Lojalnościowego “STAŁY KLIENT PARKu PONIWIEC” jest ELTRANS Sp. z o.o.
z siedzibą przy ulicy Inwalidzkiej 11, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy w Katowicach pod nr KRS 0000047124; NIP: 634-24-08-606, Regon: 277262260, zwana w dalszej treści niniejszego regulaminu Organizatorem.

 Program Lojalnościowy ,,STAŁY KLIENT PARK PONIWIEC " zwany w dalszej treści regulaminu „Programem” prowadzony jest przez Organizatora w jego siedzibie znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Użytkownik Karty Lojalnościowej.

Użytkownikiem Karty Lojalnościowej może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania
i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Nabycie Karty Lojalnościowej.

W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna. Kartę można otrzymać po wykupieniu usług i odebrać w Centrum Szkoleniowo Rekreacyjne PARK PONIWIEC , ul. Lipowa 20, 43-450 Ustroń.

Warunkiem otrzymania Karty jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w programie oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą dnia sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (tj. Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe będą dostępne i przechowywane w Centrum Szkoleniowo Rekreacyjne PARK PONIWIEC, ul. Lipowa 20, 43-450 Ustroń.

4. Uprawnienia posiadacza karty.

1. Kartę otrzymuje Klient po wykupieniu pobyt na minimum 5 noclegów (pobyty mogą się sumować).

2. Posiadacz Karty Lojalnościowej ma prawo do uzyskania rabatu, który stanowi 7% wartości pobytu. Rabat naliczany jest od kolejnego pobyty po otrzymaniu karty.

3. Wartość wynikająca z udzielonego rabatu może, być wykorzystana przez Posiadacza Karty Lojalnościowej w restauracji i lobby barze PARK PONIWIEC.

4. Wartość udzielonego rabatu musi zostać wykorzystana przez Posiadacza Karty Lojalnościowej w trakcie pobytu, podczas którego udzielony jest rabat.

5. Niewykorzystane środki wynikające z rabatu nie sumują się i nie przechodzą na kolejny okres.

6. Prawo do korzystania z rabatu przysługuje posiadaczowi Karty Lojalnościowej.

7. Rabat nie obowiązuje w przypadku gdy Uczestnik Programu:

- Dokonuje rezerwacji poprzez komercyjne systemy rezerwacji

- Korzysta z cen grupowych

- Dokonuje rezerwacji poprzez agencje turystyczne lub biura podróży

- Korzysta z  innych specjalnych cen uzgodnionych z CSR PARK PONIWIEC

8. Klient zobowiązany jest okazać kartę podczas meldunku w CSR PARK PONIWIEC gdyż, rabaty mogą być naliczane jedynie po okazaniu Karty Lojalnościowej przed wykonaniem usługi.

9.   Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do usług zakupionych w przeszłości. 

10. Rabaty przysługujące z różnych źródeł nie podlegają sumowaniu.

11. Rabatu nie można przekazać osobom trzecim.

12. Otrzymany rabat nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi (pakiety specjalne, indywidualne zniżki), imprezami zorganizowanymi (wesela, komunie, chrzciny itp.)

5. Termin ważności Karty Lojalnościowej

- Karta Lojalnościowa jest wydawana bezterminowo

- Wystawca Karty Lojalnościowej ma prawo do zakończenia programu w każdym czasie bez podania przyczyny. W takim przypadku wszystkie wydane Karty Lojalnościowe ulegają unieważnieniu

- Wystawca Karty Lojalnościowej ma prawo do zmiany zasad Programu Lojalnościowego o czym poinformuje posiadacza Karty drogą mailową.

6. Posiadacz Karty Lojalnościowej wyraża zgodę.

  •  Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez  Eltrans sp. zoo ul. Inwalidzka 11 Chorzów  41-506 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail  informacji handlowych
    i marketingowych dotyczących usług i produktów, które oferuje firma Eltrans sp. zoo oraz usług
    i produktów partnerów i podmiotów współpracujących z tą firmą.

7. Postanowienia końcowe

- Niniejszy regulamin jest dostępny w  Centrum Szkoleniowo Rekreacyjne PARK PONIWIEC

ul. Lipowa 20, 43-450 Ustroń oraz na stronie internetowej www.parkponiwiec.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij